Bina Enerji Yöneticiliği Hizmeti Veriyoruz. En Ucuz Enerji Tasarruf Edilen Enerjidir..
Haberler ve Duyurular

> Enerji yöneticisi görevlendirmeyi ve enerji tüketimlerinizi bildirmeyi unutmayınız.

>Topraklama ve paratonerinizi kontrol ettirmeyi ve ölçtürmeyi ihmal etmeyiniz.

> Enerji analizörü ile tüm elektriksel ölçümlerinizi yapıyoruz

> Termal Kamera ölçüm analiz ve raporlama yapıyoruz. .

>Bina enerji yöneticiliği hizmeti veriyoruz.

>Enerji Kimlik Belgesi için bizi arayınız.

>Jeneratör proje ve işletme ruhsatı için bizi arayınız.

>Harmonik ölçümü yapıyoruz

>Bina yalıtımınızı TERMAL KAMERA ile ölçelim ve kotrol edelim.

 

 

Yangın Güvenliği


İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir.
Yangın risk analizi değerlendirme çalışmalarını en güvenilir şekilde yapmakta ve sistemin iyileştirilmesi için birlikte çalışmaktayız. Risk analizi ve değerlendirilmesi çalışmalarında uzman sertifikalı mühendis görevlendirmekteyiz.


Yangın Güvenliği Denetimi
Uzman personellerimiz tarafından firmanızın, Yangın söndürme sistemlerinin denetim ve kontrolünü yapmaktadırlar.


Yangına karşı aldığınız tedbirler yeterli mi?
Personeliniz bilinçli mi?
İyileştirme ek tedbirleri neler olabilir?

Hızlı Erişim
Yönetici Girişi