Bina Enerji Yöneticiliği Hizmeti Veriyoruz. En Ucuz Enerji Tasarruf Edilen Enerjidir..
Haberler ve Duyurular

> Enerji yöneticisi görevlendirmeyi ve enerji tüketimlerinizi bildirmeyi unutmayınız.

>Topraklama ve paratonerinizi kontrol ettirmeyi ve ölçtürmeyi ihmal etmeyiniz.

> Enerji analizörü ile tüm elektriksel ölçümlerinizi yapıyoruz

> Termal Kamera ölçüm analiz ve raporlama yapıyoruz. .

>Bina enerji yöneticiliği hizmeti veriyoruz.

>Enerji Kimlik Belgesi için bizi arayınız.

>Jeneratör proje ve işletme ruhsatı için bizi arayınız.

>Harmonik ölçümü yapıyoruz

>Bina yalıtımınızı TERMAL KAMERA ile ölçelim ve kotrol edelim.

 

 

Enerji ve Enerji Tasarrufu Yönetimi

ÖNETÜT VE ETÜT:
Enerji maliyetlerinin konut ve işyeri giderlerindeki payının azaltılabilmesi, enerji verimliliğinin nerede ve nasıl artırılabileceğinin belirlenmesi amacıyla, bünyemizdeki sertifikalı enerji yöneticileri enerji etütleri yapmakta ve raporlamaktadır. Etüt sonucunda binanızın veya tesisinizin enerji tüketimi açısından ne durumda olduğu belirlenmekte ve enerji tasarrufu yöntemleri, yatırım maliyetleri ve geri ödeme süreleri ile birlikte müşterilerimize raporlanmaktadır.
VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE(VAP)
Etüt Proje oluştuktan sonra yatırım teşvikinden faydalanılması amacıyla VERİMLİK ARTIRICI PROJE (VAP) hazırlanır, EİEİ’ ye sunulur, sonuçlandırılır.
ENERJİ YÖNETİMİ
Enerji yönetimi bir binanın veya işletmenin devamlı olarak enerji maliyetlerinin izlenmesi ve tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi işlemidir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve onun alt yönetmelikleri gereğince kapalı alanı 20.000 m2'den büyük veya yıllık enerji sarfiyatı 500 TEP' den (ton eşdeğer petrol) fazla olan binalar enerji yöneticisi görevlendirmek zorundadır.

Bünyemizdeki enerji yöneticileri binanız için kanuni hükümlüklerin yerine getirmesinde ve devamlı olarak enerji sarfiyatınızın izlenerek tasarrufa yönelik projelerin uygulanmasında size özel çözümler üretmektedir.
Hızlı Erişim
Yönetici Girişi