Bina Enerji Yöneticiliği Hizmeti Veriyoruz. En Ucuz Enerji Tasarruf Edilen Enerjidir..
Haberler ve Duyurular

> Enerji yöneticisi görevlendirmeyi ve enerji tüketimlerinizi bildirmeyi unutmayınız.

>Topraklama ve paratonerinizi kontrol ettirmeyi ve ölçtürmeyi ihmal etmeyiniz.

> Enerji analizörü ile tüm elektriksel ölçümlerinizi yapıyoruz

> Termal Kamera ölçüm analiz ve raporlama yapıyoruz. .

>Bina enerji yöneticiliği hizmeti veriyoruz.

>Enerji Kimlik Belgesi için bizi arayınız.

>Jeneratör proje ve işletme ruhsatı için bizi arayınız.

>Harmonik ölçümü yapıyoruz

>Bina yalıtımınızı TERMAL KAMERA ile ölçelim ve kotrol edelim.

                                  Çevre Mevzuatı Danışmalığı
         Aşağıda belirtilen güncel mevzuata uyum sağlamanız için gereken danışmanlık ve eğitim desteğini sağlıyoruz.
         Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
         Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
         Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
         Gürültü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
         Titreşim Yönetmeliği
         Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
         Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
         Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
         Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği
         Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
         Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Çevre Denetimi Yönetmeliği
         Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik
         Özel İşlem Gerektirmeyen Radyoaktif Atıklara İlişkin Yönetmelik
         Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
         Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği
         Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
         Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
         Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
         Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
         Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik
         Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği
         Bitkisel atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
         Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
         Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ
         Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ
         Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ

Hızlı Erişim
Yönetici Girişi