Bina Enerji Yöneticiliği Hizmeti Veriyoruz. En Ucuz Enerji Tasarruf Edilen Enerjidir..
Haberler ve Duyurular

> Enerji yöneticisi görevlendirmeyi ve enerji tüketimlerinizi bildirmeyi unutmayınız.

>Topraklama ve paratonerinizi kontrol ettirmeyi ve ölçtürmeyi ihmal etmeyiniz.

> Enerji analizörü ile tüm elektriksel ölçümlerinizi yapıyoruz

> Termal Kamera ölçüm analiz ve raporlama yapıyoruz. .

>Bina enerji yöneticiliği hizmeti veriyoruz.

>Enerji Kimlik Belgesi için bizi arayınız.

>Jeneratör proje ve işletme ruhsatı için bizi arayınız.

>Harmonik ölçümü yapıyoruz

>Bina yalıtımınızı TERMAL KAMERA ile ölçelim ve kotrol edelim.

termal
TERMAL KAMERA ANALİZİ:Termal Kamera kontrol ve ölçümlerini yaptırarak ;Enerji Tasarrufu Sağlanabilir, Muhtemel Arızalar Önceden Tespit Edilebilinir...
paratoner
PARATONER ÖLÇÜM VE KONTROLÜ::Radyoaktif Paratonerler, Aktif Paratonerler, Faraday Kafesi gibi yıldırımdan korunma tesisatları tüzük ve şartnameler gereği yılda en az bir defa kontrol edilmelidir.
transformer
TRAFO KONTROL VE ÖLÇÜM:IEC 60076 ve TSE 267 uygun olarak üretilen trafoların; yıllık bakım ve kontrolleri de aynı standart dikkate alınarak önleyici/kestirimci bakım kapsamında yaptırılmalıdır.
topraklama
TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ:İş Güvenliğinin 270.-354. maddeleri gereği,21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" 'nin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir.
bey

BİNA ENERJİ YÖNETİMİ:Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca; Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binaların, hizmet binalarının ve toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya Yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimlerinin, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahiplerinin Enerji yöneticisi görevlendirmesi veya enerji yöneticilerinden hizmet alması gerekmektedir. 
BİNA ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ...

ENERJİ KİMLİK BELGESİ:Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılan Enerji Performans Yönetmeliğinde tanımlanmış ve zorunlu hale getirilmiştir.

 

Hızlı Erişim
Yönetici Girişi

 

 

 

centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=605622 centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=606517 should teenagers use viagra centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=606885 centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=605269 http://centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=605740 cheap viagra generic 100mg http://centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=608235 centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=606814 viagra pics before and after http://centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=612393 http://centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=614302 centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=613269 http://centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=610405 generic viagra xl http://centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=612692 viagra natural remedies http://centralelektrik.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/authorization.php?jfm=612387 viagra 20 women viagra over the counter toronto